Wat betekenen de scores op mijn ketonenmeter?

De optimale ketonenwaarden voor gewichtsverlies liggen over het algemeen tussen de 1.5 en 3 mmol/L. Maar je kunt ook de vetverbrandende voordelen van het ketogeen dieet ervaren als je bijvoorbeeld 0.8 mmol/L scoort. 

Met betrekking tot gewichtsverlies heeft een score van boven de 3.0 mmol/L geen meerwaarde. 

De therapeutische voordelen van ketonen worden vaak toegeschreven aan waarden die BOVEN de 3.0 mmol/L. 

Wanneer het ketogeen dieet wordt ingezet als middel om bijvoorbeeld de groei van kankercellen (die zich voeden met glucose) te remmen dan wordt er getracht gedurende een langere periode ketonenwaarden van 3 tot 6 mmol/L te realiseren, in combinatie met een gereduceerde suikerspiegel van tussen 3 tot 4 mmol/L. 

Wanneer mensen het therapeutische effect dus willen optimaliseren willen ze idealiter een verhouding van ongeveer 1:1 hebben tussen glucose en ketonen. Dus bijvoorbeeld 3.7 mmol/L glucose en 3.5 mmol/L ketonen.

Met betrekking tot de doelstellingen die de meeste mensen zullen hebben met de Keto Revolutie is het echter NIET nodig om boven de 3.0 mmol/L te gaan zitten. 

De mentale focus, toegenomen energie en vetverbrande capaciteiten van ketose kun je met veel lagere waarden al ervaren.

Uiteindelijk draait het om de resultaten die je boekt, niet om het najagen van de hoogste ketonenscore. 

Het is ook belangrijk om je te realiseren dat niet iedereen dezelfde hoge ketonenscores zal krijgen. Er zijn ketogene sporters die 80% vet eten en niet hoger scoren dan 0.6 mmol/L, maar wel indrukwekkende sportieve prestaties leveren in ketose.

Belangrijk om te benadrukken: een meting is slechts een momentopname!

Schiet dus niet meteen in de stress wanneer een ketonenmeting  een hoge score van 5,5 mmol/L of juist een relatief lage score van 0,4 mmol/L aangeeft. Dit betekent niet dat je constant hoge of lage waarden hebt.

Hetzelfde geldt voor de bloedsuikerspiegel. Je kunt eigenlijk pas na een serie  van meerdere metingen conclusies trekken.

Ook is het belangrijk om je te beseffen dat ieder mens verschillend reageert op een dieet. 

Sommige mensen komen niet boven 0.9 mmol/L aan ketonen uit en kennen een succesvol keto dieet, terwij anderen  dezelfde resultaten boeken met een gemiddelde van 2.5 mmol/L. 


Het belangrijkste zijn uiteindelijk de resultaten die je boekt, en niet de cijfertjes op de ketometer.